αποζητάω


αποζητάω
αποζητάω / αποζητώ (παρατατ. συνήθως -ούσα), αποζήτησα βλ. πίν. 58
——————
Σημειώσεις:
αποζητάω : στην κοινή νεοελληνική είναι σπάνια η κλίση του ρήματος κατά το θεωρώ (βλ. πίν. 73 ).

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αποζητώ — αποζητάω / αποζητώ (παρατατ. συνήθως ούσα), αποζήτησα βλ. πίν. 58 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής